Om denne service

Vilkår

Det er gratis at oprette en brugerkonto hos blodsukker.dk.

Denne service er tiltænkt diabetespatienter, men alle privatpersoner med behov for at gemme sine blodsukkermålinger kan oprette en konto. Man kan ligeledes frit nedlægge sin konto igen, hvorved ALLE ens data bliver slettet med det samme.

Blodsukker.dk forbeholder sig retten til at lukke brugerkonti, hvis der er mistanke om, eller bevis for, misbrug og anden skadelig opførsel. Dette er alene blodsukker.dk's afgørelse.

Blodsukker.dk kan IKKE drages til ansvar, hverken økonomisk eller på anden vis, for fejl og mangler i denne service. Der tilstræbes en meget høj tilgængelighed, men dette kan ikke garanteres. Ved større ændringer i den fortsatte drift vil tilmeldte brugere modtage information om dette via email med behørig varsel.

Ved at oprette en konto hos blodsukker.dk accepterer brugeren disse vilkår, samt øvrige informationer på denne side.


Datasikkerhed

Fortroligheden af brugeres data har højeste prioritet. Hjemmesiden bruger derfor en signeret og krypteret forbindelse, og alle personlige informationer i databasen er ligeledes krypteret efter nyeste standard. Kun brugeren selv kan se sine personlige informationer, og man skal aktivt tillade at dele sine personlige data med sin behandler.

Udover den af brugeren tilladte deling med sin behandler vil brugeres data aldrig blive delt med, eller solgt til, andre parter. Databasen kan dog - i komplet anonym form - bruges til forskningsprojekter indenfor diabetes.


Udvikler

Blodsukker.dk er udviklet af Kenneth Kikkenborg, som selv er diabetespatient. Hjemmesiden hostes og vedligeholdes af Media Support som en gratis service til alle diabetespatienter.

Blodsukker.dk har ingen tilknytning til andre kommercielle firmaer, eller offentlige instanser.

Har du spørgsmål til denne service kan du kontakte administrator på: info@blodsukker.dk.


Cookies og tracking

Der benyttes cookies for at sikre hjemmesidens funktionalitet. Derudover foretages der INGEN sporing, indsamling af brugerdata eller lignende. Vi er her for at hjælpe diabetespatienter - ikke for at høste data til marketingskampagner.